Úvodní list partitury oratoria Ztracená ovce

Úvodní list partitury oratoria Ztracená ovce

pá 21. 7. / 19:30
/ kostel sv. Barbory v Zábřeze
so 22. 7. / 19:30
/ Augustiniánský klášter ve Šternberku
Koncert proběhne v rámci projektu „Šternberský klášter – místo dialogu“
ne 23. 7. / 19:30
/ Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5


‘Erravi quasi ovis perdita’
Daniel Alois František Milčinský (1732–1808):
Ztracená ovce
Novodobá premiéra oratoria kantora z Rožďalovic a další vokální a instrumentální česká barokní hudba z Rožďalovic, Olomouce, Kroměříže a Brna


Barokní ansámbl
University of North Texas,
Paul Leenhouts

Sólisté UNT Operního programu
Ashley Townsley – soprano
Madeline Friesen – alto
Michael David Ash – tenor
Christopher Rodriguez – baritone
Ensemble Fantasmi
Instrumentalisté UNT Programu staré hudby
Karim Ayala Pool – barokní housle
Annie Barnette – barokní housle
Polly Klein – barokní viola
RJ McDowell – barokní viola
Sydney ZumMallen – barokní violoncello
Josue Reyes – kontrabas
Jiyoung Kim – cembalo a varhany

Paul Leenhouts – umělecký vedoucí a dirigent
Jonathan Eaton – režisér

Daniel Alois František Milčinský (1732–1808): ‘Erravi quasi ovis perdita’ (Ztracená ovce)

Program

Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742)
Quare Domine irasceris
Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742)
Regina coeli
Sólisté: Ashley Townsley - soprán & Sydney ZumMallen - barokní violoncello
Joseph Umstatt (1711–1762)
Concerto in F major
Poco Allegro - Adagio - Allegro
Sólo: Karim Ayala Pool – barokní housle
Anonym – Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704)?
Sonata Jucunda*
Adagio - Presto - Adagio - Allegro - [Untitled] - [Untitled] - [Untitled] - [Untitled] - [Untitled] - [Untitled]
Sólo: Paul Leenhouts - flétna
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704)
Serenada à 5 'Der Nachtwächter' [Noční hlídka]*
Ciacona - Retirada
Sólo: Christopher Rodriguez - baryton
Johann Heinrich Schmelzer (c.1620–1680)
Erlicino, ariae à 4*
Samuel Capricornus (1628–1665)
Dulcissime, amantissime
Sólisté: Madeline Friesen - alt, Michael David Ash - tenor, Christopher Rodriguez - baryton
Přestávka
Daniel Alois František Milčinský (1732–1808)
Ztracená ovce
rekonstrukce: Tomáš Hanzlik
Introductio [instrumental] - 1. Adagio - 2. Allegro - 3. Recitativo [Soprano & Alto] - 4. Aria [Soprano & Alto] Andante - 5. Recitativo [Alto] - 6. Aria [Alto] Moderato - 7. Recitativo [Tenor] - 8. Aria [Tenor] Affectuoso - 9. Recitativo [Basso] - 10. Aria [Basso] Allegro - 11. Sbor [S, A, T, B] Alla breve

Sólisté:
Ovis Perdita [Soprano] - Ashley Townsley
Filius prodigus [Alto] - Madeline Friesen
Petrus poenitens [Tenor] - Michael David Ash
Jesus Exhortans [Baritone] - Christopher Rodriguez
Samuel Capricornus (1628–1665)
Jesu, Rex admirabilis*
______________________________________________________________
* edice a aranžmá: Paul Leenhouts

Překlady zpívaných textů

Černohorský - Quare Domine irasceris
Proč, Pane, vzplanul tvůj hněv proti našemu lidu? Nechť ustane hněv, který tvá mysl pojala. - Exodus 32:11
_____________________________
Černohorský – Regina coeli
Královno nebes, raduj se, aleluja. Pro toho, kterého jsi musela nést, aleluja. Povstal, jak řekl, aleluja. Oroduj za nás k Bohu, aleluja.
_____________________________
Biber - Serenada à 5 'Der Nachtwächter'
Poslouchejte, muži, co říkám, kladivo udeřilo devětkrát, Chraňte své ohně, dobře je hlídejte, a chvalte Boha Hospodina, a naši milovanou Paní. Poslouchejte, muži, co říkám, kladivo udeřilo desetkrát, Chraňte své ohně, dobře je hlídejte, a chvalte Boha Hospodina, a naši milovanou Paní.
_____________________________
Samuel Capricornus - Dulcissime, amantissime
Ó ty velmi sladká, velmi milující, velmi dobrotivá, velmi milovaná, velmi drahá,
velmi žádaný, nejmilejší, nejkrásnější, kdy tě uvidím?
Kdy se objevím před tvou tváří?
Kdy budu spokojen s tvou krásou?
Kdy mě vysvobodíš z tohoto temného vězení, abych vyznal tvé jméno?
Abych nebyl sužován, až přijde den?
Když překročím práh tvého obdivuhodného a přepychového obydlí, kde zní Hlas,
hlas jásání a jásání pod střechou spravedlivých?
Blahoslavení, kteří přebývají v tvém domě, Pane, budou tě chválit na věky věků.
Šťastní, opravdu šťastní, ti, které sis vybral a vychoval s ohledem na toto nebeské dědictví.
Hle, ti, které jsi posvětil, Pane, jako kvetoucí lilie hodují na hojnosti tvého domu a potokem smyslnosti je zaléváš, neboť Ty jsi zdrojem života,
a právě ve Tvém světle vidí světlo, takže oni sami jsou Tebou osvětleni a osvěcují Boha,
září ve Tvé přítomnosti jako slunce.
Ó, jak jsou obdivuhodné, jak krásné, jak příjemné jsou stěnyTvého domu!
Pane, Pane ctností, tento hříšník, má duše, touží do něj vstoupit.
Pane, miluji nádheru tvého domu, kde sídlí tvá sláva.
Jako jelen touží najít pramen vody, moje duše touží po tobě, můj Bože.
Kdy přijdu a ukážu se před tvou tváří?
Kdy tě uvidím, můj Bože, tebe, po kterém žízní má duše?
Kdy tě uvidím v zemi živých?

Meditace sv. Augustina
_____________________________
Milcžinsky – Oratorium
Soprán, recitativ: (Co si počnu, já nebohý, od stáda sám odloučený, požár sežeh mou pastvinu.)
Alt, recitativ: Opouštím sídla hříšníků, mířím k pramenům spásy, stole nevinnosti.

Aria 1: Hle, moře milostí milovat, ať tečou (proudí, prýští) hořké slzy, ať pláč vydává srdce.
Nesmírně zbožný beránek v okovech smývá naše tresty kvůli šílenství světa.

Recit.:
Tebe poznávám, dobrý otče, vždy náchylný (nakloněný, svolný) k sdružování se (obnově rodinného svazku), nepohrdni synem. Nejsem hoden toho říkat, že jsem tvůj syn, protože jsem poskvrněn břemenem (překážkou) hříšníků.

Aria 2: Slzami je třeba smýt zločin, mrzí mě, že jsem Tebe, svého otce urazil (ranil). Prosím, ušetři mě, který se k tobě znovu vrátil, který hledal jenom milost (prominutí) za to, že jsem tě nemiloval.

Tenor recitativ: Hříchem jsem věrolomně proti tobě zničil smlouvu, ze sebe učinil ničemného člověka. Jsem příčinou tohoto sporu a ty svou poslední krev dáváš za život zrádce.

Aria 3: Ať ani slunce neposkytne svou zář, protože jsem se nestaral o to, abych poznal svého spasitele. Běsní ve mně příšery chystající se pomstít tyto křivdy, ať není dáno odpuštění.

Bas, recitativ: Nepřišel jsem, abyste zahynuli, ale abyste se navrátili k otci. Po vykonaném pokání
se zkroušeným srdcem litujte a plačte nad svými hříchy. Milostivost (mírnost) to zaslíbí.

Aria 4: Bude vám patřit království věčného dědictví a nebeské líbeznosti, očekává vás odměna,
která čeká na mnohé blažené, i vy ji budete mít.

Sbor: Tam není žal, ale je čistá radost, kde je Ježíš, tam je veselí (plesání).
_____________________________
Samuel Capricornus – Jesu, rex admirabilis
Ježíš, úžasný král, a oslavovaný vítěz, nevýslovná slast, zplna žádaný.

_____________________________
Překlady Eva Garajová a Lubor Kysučan


Ashley Townsley
Ashley Townsley

Ashley Townsley, sopranistka, pochází z Houstonu v Texasu. Je držitelkou titulu Master of Music in Vocal Performance na University of North Texas ('21) a Bachelor of Vocal Performance na McNeese State University ('19). Ashley se publiku představila v rámci světové premiéry díla Jakea Heggieho Pieces of 9/11: Memories from Houston s Houston Grand Opera v roce 2011. Její koncertní repertoár obsahuje Mozartovu Korunovační mši, Händelova Mesiáše a Haydnovu Nelsonovu mši. Mezi její divadelní role patří: Stella (A Streetcar named Desire), Susanna (Figarova svatba), Pamina (Die Zauberflöte), Amor (Orfeo ed Euridice), Johanna (Sweeney Todd) a Madame Goldentrill (The Impresario). Ashley je držitelkou stipendia Billa a Margot Winspearových v oblasti opery a v současné době je posluchačkou postgraduálního studia opery na UNT. Dále take pokračuje v soukromém studiu pod vedením mezinárodně uznávané sopranistky Carol Wilson.

Madeline Friesen
Madeline Friesen

Madeline Friesen, mezzosopranistka, je studentkou University of North Texas se specializací zpěv. Pochází z kansasského Olathe. Madeline studuje zpěv u Molly Fillmore a je členkou sboru UNT A Capella Choir. S tímto sborem zpívala byla součástí provedení Brahmsova Německého requiem, op. 45, a Beethovenovy symfonie č. 9. Kromě A Capella Choir byla dříve také členkou University Singers a Kalandra na UNT. Na podzim roku 2022 ztvárnila roli Cherubína ve Figarově svatbě uvedené operou UNT. Madeline se také objevila ve sboru v opeře Prodaná nevěsta na UNT a ztvárnila titulní roli Béatrice v Béatrice et Bénédict. Kromě toho se objevila jako Marian Paroo v The Music Man a Sarah Brown v Guys and Dolls. V roce 2020 byla Madeline semifinalistkou v soutěži Texoma NATS. Jako umělkyně Lyric Opera of Kansas City Honor’s Artist získala dvakrát stipendium Ginger Frost Honors Artist.

Michael David Ash
Michael David Ash

Michael David Ash, tenor, je rodák z Vancouveru ve Washingtonu. V minulé sezóně Michael vystoupil jako Harold Mitchell v opeře André Previnse A Streetcar Named Desire s UNT Opera. Nedávno také debutoval jako Princ v Dvořákově Rusalce a jako Don José v Carmen na Miami Music Festival. Letos v létě bude debutovat rolí Baccha ve Straussově Ariadně na Naxu s berlínskou operní akademií. Zúčastnil se také programů jako Astoria Music Festival, Aquilon Music Festival a Dolora Zajick Institute for Young Dramatic Voices. Další role zahrnují Tamina a Prvního strážce v Mozartově Kouzelné flétně, dále role Lenského z Čajkovského Evžena Oněgina a Lyonela z Flotowovy Marthy. V Portlandu v Oregonu měl příležitost vystupovat s novými společnostmi, jako je Lark Opera. S Lark Opera vystoupil v Kouzelné flétně a také na galapředstavení árií a duetů Pucciniho, Bizeta a Verdiho. Michael se chystá zahájit svůj druhý rok magisterského studia zpěvu pod vedením Williama Joynera na University of North Texas. Bakalářský titul získal v oboru Voice Performance na Central Washington University.

Christopher Robert Briggs Rodriguez
Christopher Robert Briggs Rodriguez

Christopher Robert Briggs Rodriguez, původem z Bakersfieldu v Kalifornii, je začínající barytonista s rozmanitým repertoárem. Na operní scéně v poslední době ztvárnil role Aenease (Dido a Aeneas), Dancaïra (Carmen), Shadow Edgara (Tell Tale Heart), Antonia a Figara (Le Nozze di Figaro), Papagena (Die Zauberflöte), Sama (Trouble na Tahiti), Narcise (Bless Me, Ultima) a ve světové premiéře se představil v rolích Stantona (State of Jefferson) a Everybody (Lucinda y las Flores de la Nochebuena). Christopher, jehož vášní je také oratorní a koncertní tvorba, měl to potěšení vystupovat s North Texas Baroque Orchestra, Denton Bach Society, St. John's Cathedral Cantors, NOVA New Music Ensemble a Fresno State Grand Chorus and Symphony v provedeních Charpentierovy Esther, Carissimiho Jonase, Händelova Mesiáše, v Osmi písních pro šíleného krále Petera Maxwella Daviese, Requiem Herberta Howellse, Ligetiho Aventures, nebo například v Duruflého a Faurého Requiem. Nastudoval cykly jako Schumannovu Dichterliebe, Brahmsovy Liebeslieder Waltzes, Dvořákovy Cikánské melodie, Finziho Let Us Garlands Bring, Williamse Songs of Travel Ralpha Vaughana a mnoho dalších. Byl studentem Kalifornské státní univerzity ve Fresnu, kde získal bakalářský a magisterský titul v oboru vokální hudby a byl prvním držitelem ceny Edny Garabedian za pěvecký výkon. Christopher je v současné době studentem druhého ročníku doktorandského studia a vyučuje tak na University of North Texas.

Jonathan Eaton
Jonathan Eaton 

Jonathan Eaton režíroval v operních domech po celé Severní Americe a Evropě. Jeho inscenace byly na programu v New York City Opera po dobu patnácti let a zahrnovaly tituly jako: Turandot, Carmen, Sedlák kavalír a Komedianti, které byly vysílány v celostátním vysílání na „Great Performances Live from Lincoln Center“. Mezi další společnosti, pro které Johnatan pracoval v USA, patří Chicago Lyric, San Francisco, Philadelphia, Dallas, San Diego, Kentucky, Indianapolis, opery v Memphisu a Syracuse, s řadou produkcí na festivalech Santa Fe a Spoleto. V Kanadě režíroval pro Kanadskou operu a Vancouverskou operu; v Británii pro Royal Opera House v Covent Garden, English National, Welsh National a Opera North; v Německu pro opery v Hannoveru, Würzburgu a Bielefeldu a Bochumer Symphoniker a Ruhr Triennale. Mezi další evropské divadelní scény patří The Netherlands Opera a ve Francii opery Nantes, Lyons a Nancy. Dvacet let působil jako umělecký ředitel Pittsburgh Festival Opera a režíroval více než čtyřicet inscenací. Mezi ně patřila řada děl Kurta Weilla s dirigentem Juliem Rudelem, včetně „Ztraceno ve hvězdách“ a americké premiéry Die Bürgschaft, která byla uvedena na Weill Festspiele v německém Dessau. Kromě toho Eaton objednal první „Eco-operu“ na světě a s A New Kind of Fallout, vedl historickou rekonstrukci Žebrácké dovolené Dukea Ellingtona a uvedl Hagenovo Shining Brow, operu o Franku Lloydu Wrightovi, na terasách Fallingwater. Vytvořil první Pittsburghský cyklus Prstenu (R. Wagenr) v redukované orchestraci Jonathana Dovea s Pittsburgh Symphony Orchestra. Kromě své práce pro Pittsburgh Festival Opera působil Eaton jako umělecký a divadelní ředitel !SING - DAY OF SING pro Porúří 2010 hlavní kulturní město Evropy. V průběhu tří let vedl sérii projektů na podporu zpěvu, která vyvrcholila v červnu 2010 více než milionem lidí zpívajících současně v 53 městech, 500 sborových koncertech a scénickém megakoncertu s 58 000 zpěváky, které režíroval na fotbalovém Schalke stadionu, a který byl natočen společností WDR a vysílán po celé Evropě. Eaton také režíroval hry a muzikály v Cincinnati Playhouse in the Park, Actors Theatre Louisville, Repertory Theatre of St. Louis a Pittsburgh Playhouse. Eaton působí na University of North Texas jako ředitel opery a Bill a Margot Winspearovi Chair in Opera Studies. Byl také profesorem opery na CCM v Cincinnati a ředitelem opery na Carnegie Mellon University a Cleveland Institute of Music.

Paul Leenhouts
Paul Leenhouts

Paul Leenhouts je vedoucí oboru staré hudby a barokního orchestru na University of North Texas. Je držitelem sólového diplomu ze Sweelinckovy konzervatoře v Amsterdamu, kde byl v letech 1993-2010 profesorem na fakultě v oboru historického vývoje a zobcové flétny. Od roku 1978 je také zakladatelem amsterdamského kvarteta Loeki Stardust Quartet a vedoucím hudebního uskupení moderní hudby zvaném Blue Iguana od roku 2002. Leenhouts je také skladatelem, aranžérem a editorem několika skladeb pro různorodá uskupení komorních souborů. Se svým kvartetem absolvoval rozsáhlá turné po celém světě a vystoupil na významných hudebních festivalech jak v Evropě, tak i USA a Asii. Na pozvání nizozemské královské rodiny hrálo jeho kvarteto během státních návštěvách královny Beatrix ve Švédsku, Řecku, Maďarsku a Litvě, na soukromých koncertech v královských palácích v Haagu, v Apeldoornu, na západě Nizozemska a v roce 2002 ve městě Delft na státním pohřbu pro jeho výsosti, nizozemského prince Clause. Paul Leenhouts natočil nahrávky pro prestižní společnosti Decca L'Oiseau-Lyre, Channel Classics, Vanguard, Lindoro a Berlin Classics. Dvě nahrávky L'Oiseau-Lyre získaly prestižní cenu Edison Award. V roce 1986 zahájil festival Open Holland Recorder Festival Utrecht a od roku 1993 je ředitelem mezinárodního barokního institutu International Baroque Institute at Longy v Cambridge, státě Massachusetts. Jeho velký zájem o renesanční repertoár vedl v roce 1997 k založení dechového uskupení The Royal Wind Music. V roce 2004 byl zvolen prezidentem evropské společnosti interpretů zobcových fléten, European Recorder Performers Society. Kromě četných koncertů a výuky na mistrovských kurzech v oboru staré hudby, Leenhouts pravidelně vystupuje se soudobými i hudebně-divadelními soubory, jako jsou Musikfabrik, Nederlands Vocaal Laboratorium, ZT Hollandia a NT Gent. Paul Leenhouts vedl také mistrovské kurzy, semináře a přednášky na více než 200 konzervatořích a univerzitách po celém světě. Za své mezinárodní aktivity jako muzikant, dirigent a organizátor obdržel v říjnu 2017 ve městě Hsin-Chu na Tchajwanu cenu za celoživotní úspěchy UN Life-time Achievement Award.

Ensemble Fantasmi

Ensemble Fantasmi:
zleva Jiyoung Kim, Sydney ZumMallen, Karim Ayala Pool, Annie Barnette, Paul Leenhouts, Polly Klein, RJ McDowell a Josue Reyes


Ensemble Fantasmi

Barokní soubor Fantasmi uvádí novou generaci specialistů na starou hudbu, kteří byli vybráni z předních univerzit a hudebních institucí jak z Evropy, tak i USA. Soubor Fantasmi, který založil Paul Leenhouts s myšlenkou poskytnout začínajícím umělcům možnosti vystoupení na koncertech, tak v roce 2010 uspořádal zahajovací koncert v Murchison Performing Arts Center na University of North Texas. Tento mezinárodní soubor se specializuje na repertoár ze 17. a 18. století napsaný pro komorní barokní orchestr. Soubor Fantasmi s velkou oblibou posluchačům představuje neznámé vokální a instrumentální skvosty. Premiéroval také řadu barokních děl, jejichž rukopisy se nacházejí v hudebních knihovnách v Uppsale, Drážďanech, Bruselu a Kroměříži. Členové souboru vystoupili na mnoha různých scénách, například na proslulém Boston Early Music Festival v letech 2011, 2013, 2015, 2017 a 2021, na International Baroque Institute at Longy v Cambridge ve státě Massachusetts, na The Texas Early Music Project v Austinu a v DiMenna Center for Classical Music v New Yorku. V roce 2013 byl soubor speciálním hostem na festivalu Enflama VI v São Paulu a na XXVI Festival Internacional de Música do Pará v brazilském Belému. V létě 2014 absolvoval soubor Fantasmi turné po jižním Německu, Rakousku a Chorvatsku a vystoupil také na 54. mezinárodním hudebním festivalu St Donat v Zadaru. V srpnu dalšího roku byl soubor pozván do Vietnamu a vystoupil tam na americko-vietnamském hudebním festivalu v Hanoji a na festivalu v Ho Chi Minh City. V květnu 2016 Fantasmi vystoupil na XIV. ročníku festivalu zvaném Festival Internacional de Música Antigua v Cuscu a Limě v Perú a absolvoval také turné po Portoriku. Na pozvání přímo od vlády města Guangzhou, vystoupili v září 2016 na dvou koncertech v proslulé koncertní síni Xinghai. V červenci 2017 soubor představil nizozemský barokní program nazvaný "Z Rembrandtovy doby" na historických místech ve Švýcarsku. Během koncertního turné do Tchaj-wanu v říjnu 2017, Paul Leenhouts, vedoucí souboru obdržel ve městě Hsin-Chu cenu UN Life-time Achievement Award za své mezinárodní activity jako muzikant, dirigent a organizátor. V červenci 2018 jel orchestr Fantasmi na turné po jižním Německu a Rakousku, kde provedli repertoár výhradně od Vivaldiho. Spolupracovali zde i s renomovanou španělskou barokní houslistkou Lina Tur Bonet. V listopadu 2021 hráli na koncertech a vedli mistrovské kurzy v kolumbijské Bogotě a v Portoriku v rámci oslav 500. výročí města San Juan. V létě roku 2022 se Fantasmi představili na festival Baroko 2022 v Olomouci a na dalších místech v Rakousku a Německu, kde měli mimo jiné možnost zahrát bavorské princezně Ursule.

Early Music at the University of North Texas

Early Music at the University of North Texas

Raná hudba na University of North Texas

University of North Texas nabízí jeden z největších programů staré hudby na světě, kterého se účastní osmdesát studentů každý semestr. Mezi soubory, které jsou součástí tohoto oddělení patří The UNT Baroque Orchestra, sbor staré hudby Vox Aquilae, The UNT Baroque Trumpet Ensemble, The UNT Sackbut Ensemble a řada komorních souborů. Výuka je nabízena na tyto nástroje: barokní housle a viola (Cynthia Roberts), barokní violoncello a viola da gamba (Sydney ZumMallen), zpěv (Daniel Bubeck a Jennifer Lane), barokní flétna (Na'ama Lion), barokní trubka (Adam Gordon), roh (Stacie Mickens), loutna, theorba a barokní kytara (Arash Noori), dale také na cembalo a basso continuo (Brad Bennight), kontrabas a komorní hru (Gudrun Raschen). Sbírka nástrojů na oddělení je rozsáhlá a čítá téměř 275 kusů, takže lze sestavit snad každé možné komorní uskupení, které existovalo před rokem 1800. Studium hudební vědy se zaměřením na interpretaci staré hudby je nabízeno na magisterské a doktorské úrovni, stejně tak přidružený program pro kandidáty DMA a MM. Soubory vystupovaly s velkým úspěchem i u kritiků na všech festivalech staré hudby v Bostonu a Berkeley od roku 2001, stejně jako na vystoupeních v Texasu a okolních státech. Soubor staré hudby Fantasmi University of North Texas absolvoval během posledních devíti let turné po Brazílii, Peru, Portoriku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Vietnamu, Tchaj-wanu a Číně. Pravidelnou událostí jsou take vystoupení na mistrovských kurzech s dalšími významnými odborníky na starou hudbu, jako jsou Christoph Hammer, Bart van Oort, Phoebe Carrai, Monica Huggett, Manfredo Kraemer, Miloš Valent, David Douglass, Arthur Haas, Barbara Willi, Ellen Hargis, Bruce Dickey, Charles Toet, John Thiessen, Kiri Tollaksen, Paula Fagerberg, Julianne Baird, Hanneke van Proosdij, William Skeen a specialistka na barokní tanec Catherine Turocy. Ve spolupráci s pěveckým sborem UNT Collegium Singers pod vedením Richarda Sparkse a operou UNT byly uvedeny významné inscenace, například Bachovy Svatojánské pašije, Händelova Theodora, Rousseauův Le Devin du Village a Monteverdiho L'incoronazione di Poppea (2003 a 2016). Společně s Vox Aquilae pod vedením Allena Hightowera vystoupil UNT Baroque Orchestra na konferenci americké asociace zvané American Choral Directors Association Conference v březnu 2021. V roce 2020 se členové programu staré hudby UNT zúčastnili také prezentace sboru UNT na TMEA v San Antoniu, Texasu.

Opera na Univerzitě severního Texasu

Opera na Univerzitě severního Texasu

Prostřednictvím intenzivního hudební, jazykové a dramatické výchovy vedeme naše mladé umělce, aby našli své vlastní jedinečné a autentické hlasy, a to jak ve zpěvu, tak v herectví. Školíme studenty, aby se stali všestrannými mistry jak v řemesle, tak v umění opery, aby mohli být připraveni zaujmout své místo na operních scénách světa.

Opera UNT každoročně uvádí tři operní inscenace v plné rozsahu, koncertní operu, scénický program a další speciální aktivity. Každou sezónu představuje studentům klasická mistrovská díla i méně známá díla v různých jazycích, od raného baroka po současnou operu.

Opera UNT spojuje každý rok přibližně 90 studentů z řady studijních programů; nabízí také Graduate Artist Certificate in Opera, kterého se účastní předprofesionální studenti z celého světa. Jedná se o intenzivní dvouletý program zaměřený na výkon pro pokročilé umělce, kteří se zaměřili na profesionální kariéru v opeře. Program mimo jiné nabízí stipendia osmi zpěvákům, dvěma divadelním režisérům a dvěma školitelům, kteří chtějí dokončit svůj hlasový, hudební a dramatický výcvik.

UNT Operu vede mezinárodně uznávaný režisér Jonathan Eaton, který režíroval v mnoha významných operních domech v USA, Kanadě, Británii, Německu, Francii a Nizozemsku. 

Vysoká škola hudební UNT a Česká republika

Díky jedinečnému vztahu s Českou vzdělávací nadací v Texasu mohou zpěváci a instrumentalisté UNT každé léto cestovat do Prahy, Brna a na Olomoucký festival v České republice, aby nastudovali a zahráli český repertoár.


Fotografie Fantasmi: Michael Clements
Fotografie UNT Opera: Paul Leenhouts